Ficly

The Original : Aan Ina

Die stroom van verlange
Vloei na die see
In die verste diepte
Van sy blou heimwee

Die sande wag
Vir die verre wind
Die rotse aanskou
Die spelende see

In een oomblik
Spring die vis omhoog
Deur die son beskilder
Dan ewig dood

View this story's 1 comments.